ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน หน้าเว็บโรงเรียน
1 จ่านกร้อง - สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ดูข้อมูล เข้าดู
2 ตราดสรรเสริญวิทยาคม - สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) ดูข้อมูล เข้าดู
3 น้ำปาดชนูปถัมภ์ - สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ดูข้อมูล เข้าดู
4 บางกระทุ่มพิทยาคม - สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ดูข้อมูล เข้าดู
5 บางกระทุ่มพิทยาคม - สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ดูข้อมูล เข้าดู
6 ฝายกวางวิทยาคม - สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) ดูข้อมูล เข้าดู
7 สคูลมาสเตอร์ - สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) ดูข้อมูล เข้าดู
8 หนองน้ำใสพิทยาคม - สพม.เขต 31(นครราชสีมา) ดูข้อมูล เข้าดู
9 แม่จันวิทยาคม แม่จันวิทยาคม สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) ดูข้อมูล เข้าดู
10 แม่ลาววิทยาคม - สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) ดูข้อมูล เข้าดู

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.