ข้อมูลโรงเรียน บางกระทุ่มพิทยาคม

บางกระทุ่มพิทยาคม

บางกระทุ่มพิทยาคม บพ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺBangkrathumpittayakom

ตำบล บางกระทุ่ม อำเภอ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สังกัด สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) Tel. 055 391 123

เบอร์โทรศัพท์ : 055 391 123

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://data.bkp.ac.th

เกี่ยวกับบางกระทุ่มพิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บางกระทุ่มพิทยาคม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 1 3
ข้าราชการครู 15 32 47
พนักงานราชการ 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 5 2 7
ครูอัตราจ้าง 3 2 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 25 40 65

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 104 96 200 5
ม.2 101 88 189 5
ม.3 91 101 192 5
ม.4 51 88 139 4
ม.5 71 55 126 4
ม.6 75 74 149 4
รวม 493 502 995 27